Όροι χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της ελληνικής εταιρείας «ΤΖΟΥΛΙΑΦΣΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (στο εξής «η Εταιρεία», που εδρεύει στην Καρδίτσα, οδός Ηπείρου 48, 43100 Ελλάδα (ΑΦΜ 801765487 / Δ.Ο.Υ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ). Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν, οι οποίες αποτελούν όρους και προϋποθέσεις διεθνώς αναγνωρισμένες για την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας μας.

Κάθε χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρείας και κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω αυτής, προϋποθέτει την προηγούμενη συναίνεση του χρήστη ως προς τους όρους που ακολουθούν.

Με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας και την αγορά ενός προϊόντος μας κάνετε χρήση των «υπηρεσιών» μας και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους και προϋποθέσεις («όρους», «όρους χρήσης»), συμπεριλαμβανομένων και τυχών δευτερευόντων όρων και πολιτικών που είναι διαθέσιμοι με χρήση υπερσυνδέσμων (link).

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρετε ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου.

Η Εταιρεία μας δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρετε ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν την επίσκεψη στο Δικτυακό μας τόπο.

H Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό της τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή. Οτιδήποτε παρέχεται με τη μορφή διαφήμισης στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ότι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Ο χρήστης/ επισκέπτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου υποχρεούται, να το κάνει σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους, στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Τυχόν νέες προσθήκες εργαλείων ή/και υπηρεσιών στην παρούσα ιστοσελίδα δεσμεύονται εξίσου από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Μπορείτε πάντα να ανατρέξετε στην τελευταία έκδοσή τους σε αυτήν εδώ τη σελίδα, ενώ διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε κατά το δοκούν αλλαγές στους όρους και προϋποθέσεις της ιστοσελίδας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε με τους τελευταίους όρους και προϋποθέσεις της.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού ή και σε εύλογη αδυναμία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή των server του, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Συμφωνείτε ότι ανά διαστήματα μπορεί να απενεργοποιήσουμε τη σελίδα μας, ή και να την ακυρώσουμε, δίχως προηγουμένως να σας προειδοποιήσουμε.

Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση, ή η μη δυνατότητα χρήσης, των υπηρεσιών της σελίδας μας είναι ρίσκο δικό σας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αγοράζετε από την εταιρεία μας είναι «ως έχουν» και «ως είναι» για δική σας χρήση, χωρίς κάποια αντιπροσώπευση, χωρίς εγγυήσεις, ή άλλους όρους οιουδήποτε είδους, είτε ρητές, είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ποιότητας, χρήσης για συγκεκριμένο σκοπό, ανθεκτικότητας, και μη παραβίασης.

Κάτω από καμία περίπτωση δεν πρόκειται η εταιρεία, η διοίκησή της, το προσωπικό της, οι συνεργάτες της, οι προμηθευτές της, ή τρίτοι που σχετίζονται με την εταιρεία να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία ή τραυματισμό, που προκλήθηκε απευθείας, εμμέσως, από ατύχημα, ή από κάποια άλλη μορφή, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας εισοδήματος, δεδομένων, κλπ. που σχετίζεται με τη χρήση προϊόντων της εταιρείας. Σε περίπτωση που η νομοθεσία δεν επιτρέπει την αποφυγή αυτής της ευθύνης για πολλαπλές υποθέσεις, τότε θα περιοριστεί στο μέγιστο επιτρεπτό από το νόμο.

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού μαγαζιού της ιστοσελίδας μας συμφωνείτε πως είστε ενήλικας, ικανός για αγορά προϊόντων. Δεν μπορείτε να κάνετε χρήση των προϊόντων μας για παράνομες δραστηριότητες, ούτε μπορεί η χρήση τους να καταστρατηγεί νόμους της χώρας που βρίσκεστε, συμπεριλαμβανομένων και νόμων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δεν επιτρέπεται να μεταδίδετε κακόβουλο λογισμικό μέσω της ιστοσελίδας μας, όπως ιοί, trojans, worms, κλπ.

Καταστρατήγηση των όρων αυτών σημαίνει τον τερματισμό της χρήσης των υπηρεσιών μας. Με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας και την αγορά ενός προϊόντος μας κάνετε χρήση των «υπηρεσιών» μας και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους και προϋποθέσεις («όρους», «όρους χρήσης»), συμπεριλαμβανομένων και τυχών δευτερευόντων όρων και πολιτικών που είναι διαθέσιμοι με χρήση υπερσυνδέσμων (link). Οι παρακάτω όροι είναι δεσμευτικοί για όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν είναι απλά παρατηρητές (δηλ. δεν πραγματοποιούν κάποια αγορά), προμηθευτές, ή πελάτες.
Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους και προϋποθέσεις της ιστοσελίδας μας προτού κάνετε χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε μαζί τους παρακαλούμε όπως αποχωρήσετε από την ιστοσελίδα μας, διαφορετικά θεωρούμε πως συμφωνείτε και δεσμεύεστε με τους παρακάτω όρους.

Πληροφορίες Προϊόντων

H Εταιρεία παραθέτει στην ιστοσελίδα της και στα σχετικά με κάθε προϊόν πεδία όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των διατιθέμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, την τιμή τους, το κόστος μεταφοράς τους, τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τον τρόπο πληρωμής. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην αναγράφει τα παραπάνω ειδικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος εφόσον πρόκειται για ενημερωτική καταχώρηση σχετικά με προϊόν ή υπηρεσία που δεν είναι ακόμη διαθέσιμο προς πώληση αλλά αναμένεται να είναι μελλοντικά.

Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Κάθε εικονιζόμενο προϊόν ή υπηρεσία θεωρείται ως διαθέσιμο, εκτός αν αναφέρεται το αντίθετο. Στην περίπτωση που – λόγω ταυτόχρονων αγορών από περισσότερους χρήστες, ή λόγω τεχνικού σφάλματος – προϊόν που εμφανίζεται ως διαθέσιμο, δεν είναι, τότε η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει στον χρήστη άλλο ισοδύναμο προϊόν, επισημαίνοντας τυχόν διαφορές του με το αρχικά επιλεγέν. Ο χρήστης στην περίπτωση αυτή διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αζημίως. Και στην περίπτωση που δεν υπαναχωρήσει, αλλά προβεί στην παραλαβή του προϊόντος, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία, εντός 14 ημερών από την παραλαβή του, συνοδευόμενο από τα παραστατικά που εκδόθηκαν, χωρίς να επιβαρυνθεί με έξοδα επιστροφής.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης και επιστροφής προϊόντων (αφορά μόνο φυσικά προϊόντα και όχι υπηρεσίες, σεμινάρια & εκπαιδεύσεις ατομικές ή ομαδικές)

Για κάθε προϊόν που πωλείται από την ιστοσελίδα της εταιρείας, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία, συνοδευόμενο από τα παραστατικά που εκδόθηκαν, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την παραλαβή του αγαθού. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ο χρήστης οφείλει να συμπληρώσει το Εντυπο Υπαναχώρησης και να το αποστείλει ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στην Εταιρεία.

Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει αν επιθυμεί να του επιστραφεί το ποσό που κατέβαλε ή αυτό να πιστωθεί στον λογαριασμό που διατηρεί στην Εταιρεία.

Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα εκ μέρους της εταιρείας, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος είναι κατεστραμμένο ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του, ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό, ο χρήστης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, ή να ζητήσει την αντικατάσταση με το αρχικώς παραγγελθέν προϊόν ή με άλλο μέχρι του ποσού του καταβληθέντος τιμήματος, είτε να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος.

Σε περίπτωση που το είδος που παραδόθηκε διαπιστωθεί ελαττωματικό, το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία αγοράς και να συνοδεύεται από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο αγοράς.

Αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών

Κάθε χρήστης περιηγείται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας προκειμένου να αναζητήσει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και τα χαρακτηριστικά τους. Για την επιλογή των προϊόντων και των ποσοτήτων τους προβαίνει στις αναγκαίες καταχωρήσεις στα αντίστοιχα πεδία. Κάθε χρήστης δύναται να προμηθευτεί περισσότερα του ενός προϊόντα με κάθε συναλλαγή που πραγματοποιεί. Για την οριστικοποίηση της παραγγελίας απαιτείται σε κάθε περίπτωση η επιβεβαίωση από πλευράς του χρήστη ότι έχει αναγνώσει και συμφωνεί με τους παρόντες όρους. Η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο στην περίπτωση που ο χρήστης λάβει ενημέρωση με ηλεκτρονικό μήνυμα ότι η παραγγελία του καταχωρήθηκε στο σύστημα της εταιρείας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη αν αυτό οφείλεται σε εσφαλμένη καταχώρηση των στοιχείων του από τον ίδιο. Στην περίπτωση αυτή η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη και ο χρήστης οφείλει να καταβάλει το αντίτιμο εφόσον η εταιρεία αποδείξει ότι απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υπέδειξε ο χρήστης.

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί ο χρήστης μέχρι την καταχώρηση των στοιχείων του στις αντίστοιχες σελίδες πληρωμής της Εθνικής Τράπεζας. Εάν ολοκληρώθηκε η διαδικασία και ο χρήστης επιθυμεί την ακύρωση της απαιτείται άμεση επικοινωνία σας με την Εταιρεία. Ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η παραγγελία, ο χρήστης θα ενημερωθεί για την διαδικασία ακύρωσης και τυχόν έξοδα (π.χ. αποστολής, αν έχει ήδη πραγματοποιηθεί). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ακύρωσης, και ανάλογα με το στάδιο της παραγγελίας, είναι δυνατόν να ισχύσουν έξοδα αποστολής, ακόμη και αν λόγω του ύψους της ακυρωθείσας παραγγελίας δεν προβλέπονταν έξοδα.

Κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί να είναι διαθέσιμα μόνο μέσω της ιστοσελίδας μας. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να έχουν περιορισμένη ποσότητα, και είναι διαθέσιμα για επιστροφή σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών μας.

Έχουμε προσπαθήσει να αναπαράγουμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται το χρώμα ενός προϊόντος, όπως και την εικόνα του. Όμως, καθώς οι οθόνες των υπολογιστών είναι διαφορετικές, αυτό που μπορεί να βλέπετε στην οθόνη σας μπορεί να είναι λίγο διαφορετικό με αυτό που θα λάβετε.

Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τον αριθμό των προϊόντων που θα λάβει ένας άνθρωπος σε μια γεωγραφική περιοχή, και διατηρούμε το δικαίωμα να το εφαρμόσουμε αυτό το ενδεχόμενο ανά περίσταση. Υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα οι τιμές και οι περιγραφές των προϊόντων μας να αλλάξουν από στιγμή σε στιγμή. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να παύσουμε ένα προϊόν ανά πάσα στιγμή. Η προσφορά οποιουδήποτε προϊόντος της ιστοσελίδας αυτής απαγορεύεται.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η ποιότητα των προϊόντων, των πληροφοριών, ή και των υπηρεσιών που λάβατε θα είναι αντίστοιχη με αυτήν που αναμένετε, ούτε μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα διορθωθούν τυχόν λάθη των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας.

Τρόπος εξόφλησης

Η εξόφληση είναι δυνατόν κατ’ επιλογή του χρήστη, να πραγματοποιηθεί είτε με χρέωση πιστωτικής κάρτας, είτε με χρέωση χρεωστικής κάρτας.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Εθνικής Τράπεζας.

Ακρίβεια στοιχείων πληρωμής & λογαριασμού

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την ολοκλήρωση κάποιας παραγγελίας που τοποθετήσατε στην ιστοσελίδα μας. Μπορούμε, κατά τη δική μας κρίση, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε ποσότητες που αγοράσατε ανά άτομο, ανά οικογένεια, ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που γίνανε από τον ίδιο λογαριασμό, την ίδια κάρτα πληρωμής, ή παραγγελίες που αφορούν την ίδια διεύθυνση αποστολής ή χρέωσης. Σε περίπτωση που πραγματοποιήσουμε μια τέτοια αλλαγή σε παραγγελία σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω του email που χρησιμοποιήσατε για την παραγγελία, τη διεύθυνση χρέωσης, ή το τηλέφωνο επικοινωνίας που δηλώσατε κατά τη διάρκεια της παραγγελίας σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να απαγορεύσουμε παραγγελίες οι οποίες, κατά την κρίση μας, έχουν πραγματοποιηθεί από μεταπωλητές ή προμηθευτές.

Συμφωνείτε να παρέχετε ορθά στοιχεία αγοράς (διεύθυνση αποστολής, διεύθυνση χρέωσης, ονοματεπώνυμο, αριθμό επικοινωνίας) για όλα τα προϊόντα που αγοράζετε από το κατάστημά μας. Συμφωνείτε επίσης να επικαιροποιείτε τα στοιχεία που διατηρούμε, όπως το email σας, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώνουμε ορθά τις συναλλαγές που μας ζητάτε να πραγματοποιήσουμε.

Παράδοση πωληθέντων προϊόντων

Η παράδοση των προϊόντων θα πραγματοποιείται με δαπάνη του χρήστη, ανάλογα με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τους όρους της επιμέρους συναλλαγής. Η εταιρεία δύναται κατά καιρούς να διαθέτει προϊόντα της χωρίς επιβάρυνση του χρήστη των εξόδων αποστολής, εφόσον η παραγγελία υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό.

Στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης υπερβαίνει τις 30 ημέρες, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, αυτό θα έχει προηγουμένως αποτελέσει αντικείμενο ειδικής επικοινωνίας από πλευράς της Εταιρείας και αποδοχής από πλευράς του χρήστη.

Τα προϊόντα θα παραδίδονται στην διεύθυνση που έχει υποδείξει ο χρήστης. Στην περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή σφάλματος του χρήστη ως προς την διεύθυνση ή τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του, αυτός θα βαρύνεται με τυχόν πρόσθετα έξοδα αποστολής.

Σχετικά με την αγορά υπηρεσιών (Συνεδρίες, σεμινάρια)

Τα σεμινάρια ή οι συνεδρίες (ατομικές ή ομαδικές) πραγματοποιούνται σε τοποθεσία που έχει συμφωνηθεί από κοινού με τον πελάτη, σε επιλεγμένες τοποθεσίες της εταιρείας ή μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου. Η ακύρωση της αγοράς ενός σεμιναρίου, υπηρεσίας ή ενός πακέτου συνεδριών δεν είναι δυνατή. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της Εταιρείας, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα της επιλογής της επιστροφής χρημάτων ή της χρήσης πιστωτικού για ένα επόμενο σεμινάριο ή για ένα πακέτο συνεδριών ή για ένα προϊόν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων της Εταιρείας. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των επιμέρους διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, downloading, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή κάθε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Απαγορευμένη χρήση

Μαζί με λοιπές απαγορεύσεις που θέτουν οι όροι και προϋποθέσεις, απαγορεύεται να κάνετε χρήση των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων της εταιρείας: (α) για παράνομους σκοπούς, (β) για την προσέλκυση τρίτων σε παράνομους σκοπούς, (γ) για την παραβίαση διεθνούς, Ευρωπαϊκού, ή Εθνικού δικαίου, (δ) για την παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας (ε) για την εξύβριση, τον εξευτελισμό, την εκμετάλλευση, ανθρώπου, ή τον διαχωρισμό του σύμφωνα με έθνος, φυλή, χρώμα, γένος, σεξουαλικών πεποιθήσεων, κλπ., (στ) για την υποβολή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών, (ζ) για τη φόρτωση ιών, trojan, worm, ή άλλου κακόβουλου λογισμικού στην ιστοσελίδα, (η) για οποιοδήποτε ανήθικο τρόπο, (θ) για την παραβίαση της ασφάλειας του server αυτού, ή του δικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε την υπηρεσία που σας προσφέρουμε στη σελίδα μας, αλλά και σε άλλες σελίδες.

Προστασία και ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η επιχείρηση ΤΖΟΥΛΙΑΦΣΣ Μ.Ι.Κ.Ε. διασφαλίζει οτι τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπαιρέωση των παραγγελιών στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και για κανέναν άλλο λόγο και δε παρέχονται σε καμία περίπτωση σε τρίτους εκτός από ειδικές περιπτώσεις που ενδέχεται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με προσωπικά στοιχεία συναλλαγές, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του χρήστη σας διασφαλίζουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία του χρήστη.

Συνιστάται η αλλαγή του προσωπικού μυστικού κωδικού ασφαλείας (password) σε τακτά χρονικά διαστήματα για λόγους ασφαλείας και να μην αποκαλύπτεται σε τρίτα πρόσωπα.

Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από κάθε χρήστη χρησιμοποιούνται για την ομαλή διεξαγωγή παραγγελιών ενός ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται έχουν ως σκοπό τη μέτρηση του αριθμού επισκεψιμότητας του ηλεκτρονικού καταστήματος, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την Εταιρεία.

Τα στοιχεία επικοινωνίας που ζητούνται είναι τα ελάχιστα και αφορούν πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμο του πελάτη που κάνει την παραγγελία και είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των προϊόντων. Τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για την επιβεβαίωση και ενημέρωση της πορείας της παραγγελίας καθώς και ένα email επικοινωνίας το οποίο ενδέχεται να λάβει αυτοματοποιημένα email για την εξέλιξη της παραγγελίας.

Επιπλέον στοιχεία (όπως π.χ. Όνομα επιχείρησης, ΑΦΜ, ΔΟΥ) ζητούνται σε περιπτώσεις που η παραγγελία πραγματοποιείται από κάποια επιχείρηση και τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την έκδοση τιμολογίου. Τα στοιχεία σας δίδονται επίσης στις Συνεργαζόμενες εταιρίες Διανομής και Διακίνησης εμπορευμάτων (courier) με σκοπό την ορθή μεταφορά και παραλαβή των παραγγελιών σας.

Προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι παραγγελίες μέσω κάρτας, απαιτείται συλλογή προσωπικών στοιχείων του χρήστη. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο ενδέχεται να ζητηθεί για να πιστοποιήσει και να δηλώσει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο, διαβιβάζεται και ελέγχεται μόνο από την Εθνική Τράπεζα. Η προσκόμιση των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους του χρήστη σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία και την Εθνική Τράπεζα για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σε καμία άλλη περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία δεν διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται χωρίς την πρότερη συναίνεση του χρήστη και εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Γενικοί όροι

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε ανθρώπου για οποιοδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή.

Κατανοείτε πως το περιεχόμενό σας (εκτός των στοιχείων πιστωτικών καρτών) υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί μη κρυπτογραφημένο και περιλαμβάνει (α) μετάδοση από διάφορα δίκτυα, και (β) αλλαγές για τη συμμόρφωση και προσαρμογή σε τεχνικές προδιαγραφές δικτύων. Οι συναλλαγές με χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών είναι πάντοτε κρυπτογραφημένες.

Συμφωνείτε με την μη αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, ή εκμετάλλευση οιουδήποτε μέρους των υπηρεσιών μας, οι οποίες πραγματοποιούνται, δίχως την ύπαρξη γραπτής συμφωνίας, από εμάς.

Λοιπά εργαλεία

Μπορεί να σας προμηθεύσουμε με πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων, τα οποία ούτε μπορούμε να παρακολουθήσουμε, ούτε έχουμε έλεγχο επάνω τους.
Συμφωνείτε ότι σας παραχωρούμε πρόσβαση σε αυτά «ως είναι» και «ως έχουν», δίχως εγγυήσεις ή λοιπούς όρους. Δε θα έχουμε κάποια ευθύνη σχετικά με τη χρήση των εργαλείων αυτών από εσάς.

Η όποια χρήση λοιπών εργαλείων από εσάς μέσω της σελίδας αυτής πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη και οφείλετε να συμφωνήσετε με τους οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις παρέχουν τα εργαλεία αυτά.

Μπορεί στο μέλλον να προσθέσουμε νέες υπηρεσίες στην ιστοσελίδα μας. Η χρήση τους θα κυβερνάται και από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Υπερσύνδεσμοι τρίτων

Κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται στην σελίδα μας μπορεί να περιέχουν υλικό από τρίτους. Η εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για υπερσυνδέσμους σε υλικό τρίτων μερών που διατηρούνται εκτός της ιστοσελίδας μας, και δεν είναι συμβεβλημένοι με εμάς, ή για συναλλαγές που πραγματοποιήσατε σε ιστοσελίδα τρίτου μέρους. Παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις, όπως και την πολιτική απορρήτου του τρίτου μέρους πριν προβείτε σε κάποια συναλλαγή με αυτούς. Παράπονα, ερωτήσεις, ή αιτήσεις έναντι τρίτων μερών οφείλουν να υποβάλλονται στο έκαστο τρίτο μέρος.

Λάθη, ανακρίβειες, και παραλήψεις

Συχνά μπορεί να παρατηρηθούν λάθη τυπογραφικά, ανακρίβειες, ή ακόμα και παραλήψεις που σχετίζονται με την περιγραφή προϊόντων, τιμών, προσφορών, προωθητικών ενεργειών, τιμών αποστολής δεμάτων, διάρκεια αποστολής, και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να επιδιορθώσουμε τέτοια λάθη και να αλλάξουμε τις πληροφορίες ή και να ακυρώσουμε παραγγελίες δίχως προειδοποίηση, εάν υποπέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή μας.

Δεν υποχρεούμαστε να ενημερώνουμε, να τροποποιούμε, η να ξεκαθαρίζουμε πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας, ή σε άλλες σχετικές ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένου και πληροφοριών που αφορούν τιμές, εκτός και εάν ο νόμος αναφέρει κάτι διαφορετικό.

Cookies

Όπως όλα τα sites έτσι και το δικό μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστη λειτουργία του site. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από τον browser σας αλλά αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στις λειτουργίες του site με αποτελέσμα να μην μπορείτε να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να το κάνετε μέσω του browser σας στις επιλογές. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies μπορείτε να βρείτε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των browsers.

Επιβάλλουσα νομοθεσία

Οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτήν την ιστοσελίδα, καθώς και λοιποί όροι ή εγγυήσεις προϊόντων ή/και υπηρεσιών κυβερνώνται από την Ελληνική νομοθεσία καθώς και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αρμόδια δικαστήρια για την δικαστική επίλυση των διαφορών είναι τα δικαστήρια της Καρδίτσας.

Αλλαγές στους όρους και προϋποθέσεις

Μπορείτε να δείτε την τελευταία έκδοση των όρων και προϋποθέσεων της εταιρείας εδώ. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβαίνουμε σε αλλαγές στους όρους και προϋποθέσεις των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων μας δίχως προηγουμένως να σας ενημερώσουμε, αναρτώντας στην ιστοσελίδα μας τους όρους και προϋποθέσεις. Είναι υποχρέωσή σας να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές μέσω της ιστοσελίδας μας. Η πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας μας μετά την αλλαγή τους σημαίνει αποδοχή των όρων χρήσης της.

Contact us

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο: info@juliafsc.com

Σχόλια, παράπονα, και λοιπές υποβολές αιτημάτων

Εάν κατά την υπόδειξή μας, υποβάλλετε κάποια συγκεκριμένη αίτηση (π.χ. σχόλιο ή κριτική), ή δίχως κάποια προτροπή μας, μας στείλετε κάποια ιδέα σας, προτάσεις σας, σχέδιά σας, ή άλλο υλικό, είτε online, είτε μέσω email, ταχυδρομείου, ή άλλου μέσου, συμφωνείτε ότι μπορούμε να κάνουμε χρήση και μετάφρασή του σε κάθε μέσο που επιθυμούμε. Δεν υποχρεωνόμαστε να (1) διατηρήσουμε σχόλια κρυφά, (2) να πληρώσουμε κάποια αμοιβή για σχόλια, ή/και (3) να απαντήσουμε σε κάποιο σχόλιο.
Μπορεί, αν και δεν έχουμε την υποχρέωση, να επεξεργαστούμε σχόλιο ή να το αφαιρέσουμε, εάν κρίνουμε ότι είναι παράνομο, επιθετικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, κλπ. ή εάν παραβιάζει πνευματική ιδιοκτησία τρίτου, ή εάν είναι αντίθετο στους όρους και προϋποθέσεις της σελίδας αυτής.

Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δε θα παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, όπως πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα, ή λοιπά δεδομένα. Επίσης συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δε θα είναι υβριστικά, δυσφημιστικά, απειλητικά, δε θα περιέχουν περιεχόμενο απρεπές για ανήλικους, ιούς, ή προγράμματα που μπορεί να πραγματοποιήσουν κακό σε έναν υπολογιστή, στο server, ή ακόμα και στην ιστοσελίδα αυτή. Είστε προσωπικά υπεύθυνοι για τα σχόλια που υποβάλλετε στη σελίδα αυτή, και δε δικαιούστε να χρησιμοποιείτε ψευδή διεύθυνση email για την πραγματοποίηση των σχολίων αυτών. Η εταιρεία δε λαμβάνει ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων που πραγματοποιούνται.

Λάθη, ανακρίβειες, και παραλήψεις

Συχνά μπορεί να παρατηρηθούν λάθη τυπογραφικά, ανακρίβειες, ή ακόμα και παραλήψεις που σχετίζονται με την περιγραφή προϊόντων, τιμών, προσφορών, προωθητικών ενεργειών, τιμών αποστολής δεμάτων, διάρκεια αποστολής, και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να επιδιορθώσουμε τέτοια λάθη και να αλλάξουμε τις πληροφορίες ή και να ακυρώσουμε παραγγελίες δίχως προειδοποίηση, εάν υποπέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή μας.

Δεν υποχρεούμαστε να ενημερώνουμε, να τροποποιούμε, η να ξεκαθαρίζουμε πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας, ή σε άλλες σχετικές ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένου και πληροφοριών που αφορούν τιμές, εκτός και εάν ο νόμος αναφέρει κάτι διαφορετικό.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να προστατεύσετε την εταιρεία, το προσωπικό, τους προμηθευτές, ή/και τους συνεργάτες της, σε περίπτωση που παραβιάσετε κάποιον από τους όρους και προϋποθέσεις αυτής της ιστοσελίδας.

Ακυρότητα

Σε περίπτωση που βρεθεί πως κάποιος όρος είναι άκυρος σύμφωνα με τη νομοθεσία, τότε ακυρώνεται μόνο ο συγκεκριμένος όρος και το υπόλοιπο κείμενο παραμένει ως έχει.

Διακοπή

Οι υποχρεώσεις και ευθύνες που προκύπτουν πριν τον τερματισμό της χρήσης των υπηρεσιών της συγκεκριμένης ιστοσελίδας συνεχίζουν να ισχύουν εφόσον κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας. Οι όροι και προϋποθέσεις παραμένουν σε ισχύ μέχρις ότου μας ενημερώσετε εγγράφως ότι θέλετε να παύσετε τη χρήση των υπηρεσιών μας, ή μέχρις ότου σταματήσετε να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας.

Εάν κατά τη κρίση μας, παρατηρήσουμε ότι έχετε παραβεί κάποιον όρο που βρίσκεται στους όρους και προϋποθέσεις, μπορεί να σταματήσουμε τις υπηρεσίες μας απέναντί σας δίχως προειδοποίηση, και παραμένετε υπεύθυνος για όλο το ποσό, μέχρι και την ημερομηνία τερματισμού των υπηρεσιών μας, ή/και ακόμα και να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών ή πώλησης προϊόντων σε εσάς.

Ολόκληρη σύμβαση

Η μη δυνατότητα να εφαρμόσουμε κάποιο όρο που τίθεται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις δε σημαίνει αυτομάτως την αποδοχή αυτής της πράξης και παραγραφή αυτού του όρου. Οι όροι και προϋποθέσεις που αναρτήθηκαν σε αυτήν την ιστοσελίδα αποτελούν τη βασική συμφωνία μεταξύ μας και κυβερνούν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας μας, ενώ υπερτερούν έναντι άλλων προηγούμενων προτάσεων, όρων, ή συμφωνιών, είτε προφορικών, είτε γραπτών μεταξύ μας.