Η Τζούλια Ζησοπούλου είναι, όπως διαπίστωσα, μια επαγγελματίας συστηματική, μεθοδική, άρτια καταρτισμένη, αφοσιωμένη, ενθουσιώδης ως προς το αντικείμενο της, ιδιαίτερα εύστοχη ως προς τις επισημάνσεις της, ευρηματική ως προς τις προτάσεις της, με ικανότητα να αντιληφθεί τα θέματα σε πολλά επίπεδα και ιδιαίτερα επικοινωνιακή, εύστοχη, εργατική και φωτεινή. Με δυο λόγια υπηρετεί τα ταλέντα της στο έπακρο επιδιώκοντας το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα για τον ωφελούμενο πελάτη.

Ευχαριστώ, Ε. Μαρκάκη