Μια πολύ όμορφη και συγχρόνως σημαντική διαδικασία για όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν αληθινά τον εαυτό τους και το δυναμικό τους!! Με βοήθησε να κατανοήσω και να αποδεχτώ κάποια στοιχεία μου, ώστε να τα αξιοποιήσω και να αυξήσω την δυναμική της προσωπικότητας μου. Το συνιστώ σε όσους ενδιαφέρονται για την αυτοβελτίωση και την προσωπική τους ανάπτυξη